مرغ کنتاکی ساری (KFC)
جستجو کنید...
جستجوی محصولات ...

سوخاری

به سبد خرید افزوده شد!
۴۷,۵۰۰ تومان
مرغ سوخاری دو تکه نرمال
سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروچن، سس مخصوص
به سبد خرید افزوده شد!
۴۷,۵۰۰ تومان
مرغ سوخاری دو تکه اسپایسی
سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروچن، سس مخصوص
به سبد خرید افزوده شد!
۱۱,۵۰۰ تومان
یک تکه فیله استریپس
یک تکه فیله سوخاری
به سبد خرید افزوده شد!
۱۱,۵۰۰ تومان
1تکه فیله اسپایسی
یک تکه فیله سوخاری
به سبد خرید افزوده شد!
۵۸,۵۰۰ تومان
فیله 4 تکه اسپایسی
4تکه فیله سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروچن
به سبد خرید افزوده شد!
۹,۵۰۰ تومان
یک تکه کتف و بال اسپایسی
یک تکه کتف و بال سوخاری
به سبد خرید افزوده شد!
۹,۵۰۰ تومان
یک تکه کتف و بال نرمال
یک تکه کتف و بال سوخاری
به سبد خرید افزوده شد!
۱۲,۵۰۰ تومان
یک تکه مرغ اسپایسی
یک تکه مرغ سوخاری
به سبد خرید افزوده شد!
۵۷,۵۰۰ تومان
مرغ سوخاری سه تکه نرمال
سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروچن، سس مخصوص
به سبد خرید افزوده شد!
۱۲,۵۰۰ تومان
يك تكه مرغ سوخاري نرمال

یک تکه مرغ سوخاری

به سبد خرید افزوده شد!
۱,۰۰۰ تومان
نان بروچن
نان بروچن
به سبد خرید افزوده شد!
۴۷,۵۰۰ تومان
کتف و بال سوخاری اسپایسی
سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروچن، سس مخصوص
به سبد خرید افزوده شد!
۴۷,۵۰۰ تومان
کتف و بال سوخاری نرمال
سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروچن، سس مخصوص
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۵۰۰ تومان
مرغ سوخاری نه تکه اسپایسی
3 عدد سیب زمینی، 3 عدد سالاد کلم، 3 عدد نان بروچن، سس مخصوص، نوشابه خانواده
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۵۰۰ تومان
مرغ سوخاری نه تکه نرمال
3 عدد سیب زمینی، 3 عدد سالاد کلم، 3 عدد نان بروچن، سس مخصوص، نوشابه خانواده
به سبد خرید افزوده شد!
۶۴,۵۰۰ تومان
مرغ سوخاری چهار تکه اسپایسی
سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروچن، سس مخصوص
به سبد خرید افزوده شد!
۶۴,۵۰۰ تومان
مرغ سوخاری چهار تکه نرمال
سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروچن، سس مخصوص
به سبد خرید افزوده شد!
۵۷,۵۰۰ تومان
مرغ سوخاری سه تکه اسپایسی
سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروچن، سس مخصوص
به سبد خرید افزوده شد!
۵۸,۵۰۰ تومان
فیله استریپس
4 تکه، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروچن، سس مخصوص
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرغ کنتاکی ساری (KFC) می‌باشد.
طراحی شده باویترینویترین